TR | ENG

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Giriş

Bu Gizlilik Politikası, aron-cons.com olarak, ziyaretçilerimizin/üyelerimizin kişisel verilerini nasıl topladığımızı, işlediğimizi ve koruduğumuzu açıklamaktadır. Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimizi ciddiyetle yerine getirmekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aron-cons.com web sitesini ziyaret ettiğinizde, üye olduğunuzda veya hizmetlerimizden faydalandığınızda, çeşitli yöntemlerle (çerezler, kayıt formları, çevrimiçi işlemler vb.) otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlanması amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizin sunulması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Pazar araştırması ve analitik faaliyetleri.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurumlarına aktarılabilir.

5. Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması

Kişisel verileriniz, kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve yok edilme gibi risklere karşı korunmakta ve KVKK’ya uygun güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanır.

6. Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan haklarınız kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Çerezler (Cookies)

Web sitemizde, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha etkin bir hizmet sunmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamıza web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

8. İletişim ve Daha Fazla Bilgi İçin

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru, görüş ve önerileriniz için info@aron-cons.com adresinden veya web sitemizde belirtilen iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.