TR | ENG

ARON Felsefesi | Building With Genius

ARON Felsefesi’ ni oluşturan “Building With Genius” nosyonu ARON Müteahhitlik Mühendislik’i farklılaştıran ve taahhüdünü gerçekleştirdiği binalara kimliğini veren 3 ayrı özelliğini ifade etmektedir:

1 . Building With Genius (Bilgi/Akıl Yoluyla İnşa Edilen Binalar)

ARON, ortakları ve ekibi, ulusal ve uluslararası düzeydeki tecrübesi ve vizyonu ile müteahhitlik hizmetlerinde yüksek standart ve güvenin simgesi olma misyonunu üstlenmiştir.

Yüksek inşaat mühendisi ONUR IŞIK; inşaat proje yönetimi, stratejik planlama ve sözleşmeler konusunda uzmanlaştığı gibi Türkiye’nin önde gelen firmalarında proje müdürlüğü, kontrat müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Danışman yüksek mimar ARDA IŞIK; ulusal ve uluslararası ödüllü bir mimarlık & mühendislik ofisinin kurucusu olup, tasarım öncesi stratejik planlama ve pazarlama gibi konularda ve tasarım sonrası işletme, bakım ve sürdürebilirlik gibi konularda müellifi olduğu projelere değer katmıştır.

İnşaat, operasyon ve idari ekipte yer alan çalışanların pek çoğu yüksek uluslararası deneyime sahip olup, evrensel inşayi standart ve imalat tekniklerine hakim bilgi ve donanıma sahiptir.

ARON Binaları XL Mimarlık & Mühendislik tarafından tasarlanır ve kendi ekibi tarafından imal edilir.

2 . Building With Genius (Ruhu Olan Binalar)

Genius Loci ya da Yer’ in Ruhu Roma Mitolojisi’nden türemiş ve bir yere ait koruyucu ruhu ifade eden bir kavramdır.

Çağdaş kullanımda bir yere ait ayırdedici atmosfere işaret etmektedir. Edebi tasvirlerde ruhu olan, kimliği olan Yer olarak anlatılır.

İnsanın mekanı deneyiminin önem kazandığı ve o deneyimden bir şeyler öğrendiği bir durumu ifade eder. Otantiklik, yerel referanslar, gündelik kullanımlarda karşılaşılan detaylar, mekan karakteri ve kurgusu, ekosistem ve çevresiyle ilişki halinde bir bina bu fikrin dahilinde mekana ruhunu veren düşüncelerdir.

ARON Binaları’ nın tasarımında bu düşünceler üst anlatıyı oluşturur. Binalar ticari değerlerinin ötesinde çevresine katacakları değerler ile varolurlar.

3 . Building With Genius (Dahilerle İnşa Edilen Binalar)

ARON icra faaliyetleri yönetim tarafından bizzat yönetilmektedir.

Ekip üyesi çalışanlar da işlerinin gerektirdiği vasıflara uygun kişilerden seçilmişlerdir.